Engleski jezik

ENGLESKI:

  • ZA DECU OD 4 I 5 GODINA
  • PREDŠKOLSKI UZRAST
  • OD 1 DO 4.RAZREDA
  • OD 5 DO 7.RAZREDA
  • 8.RAZRED (PET)
  • SREDNJOŠKOLCI
  • PRIPREMA ZA FCE/IELTS
  •  STUDENTI I ODRASLI

DECA OD 4 I 5 GODINA I PREDŠKOLSKI UZRAST: nastava se odvija na engleskom jeziku i svi pojmovi se objašnjavaju kroz različite vizuelne i zvučne materijale. Koristi se udžbenik i CD (koje svako dete dobija prilikom upisa). Sav dodatni materijal obezbeđujemo mi.

OD 1 DO 4.RAZREDA: prilikom upisa u 1. odnosno 3. razred polaznici dobijaju udžbenik i radni list za naredne dve školske godine. Nastava se odvija na engleskom jeziku uz česta mini testiranja reči. Sav dodatni materijal obezbeđujemo mi.

OD 5 DO 7.RAZREDA: nastava se odvija na engleskom jeziku uz česta testiranja gramatike (akcenat je na vremenima) i reči. Pored redovne nastave deo časa, ukoliko se javi potreba, posvećuje se pripremama za najavljene kontrolne ili pismene zadatke u školi. Takođe đaci mogu da se obrate predavačima ukoliko im je potrebna pomoć u vezi domaćih zadataka.

8.RAZRED: nastava se odvija na engleskom jeziku i gradivo za ovaj uzrast usmereno je na pripremu za zvanični i međunarodno priznati Kembridž ispit PET (B1) koji je takođe priznat i od strane Ministarstva prosvete i sporta.

SREDNJOŠKOLCI: nastava je prilagođena gradivu koji odgovara predsrednjem ili srednjem nivou znanja (polaznik se testira).

Druga mogućnost je, ukoliko polaznik na testu prilikom upisa pokaže viši nivo znanja, priprema za Kembridž ispit FCE (B2).

STUDENTI I ODRASLI: na osnovu testa, odrasli polaznici se raspoređuju na osnovu rezultata testa na početni, predsrednji, srednji nivo ili pak za više nivoe kao što je priprema za neki od zvaničnih ispita. Akcenat je na komunikaciji i upotrebi naučenog gradiva kroz govor.